Kan psykoser og hallusinasjoner forstås ut fra et åndelig perspektiv?

VIDEO: Temakveld hos Hvite Ørn Oslo og Akershus 07.09.2016. Kan psykoser og hallusinasjoner forstås ut fra et åndelig perspektiv som en del av menneskets utviklingsvei? Hvordan traumer påvirker sinnet/psyken. Åndelig krise som en del av helbredelsesveien og en mulighet til større forståelse og økt bevissthet. Foredrag av Steinar Nordeng som er er sjaman og naturåndelig […]

Hvite Ørn i Aftenposten 7. september – Professor på glattisen.

Utskt utover Sjeppsjøen

I Aftenposten 22. august svarer professor Tor K. Larsen på vårt innlegg 15. august, der vi påpeker at andelen med psykisk sykdom ikke begår flere massedrap enn andelen av befolkningen ellers. Hverken innlegget vårt eller artikkelen vi korrigerte, nevner psykose. Larsen må forstå at Hvite Ørn kan føre to forskjellige saker i mediene samtidig, og […]

Hvite Ørn i Aftenposten 15.agust – Stigmatisering av psykisk syke

Artikkelforfatter Jan-magne Sørensen

I Aftenposten 8. august var det en artikkel om at en tredjedel av massemordere er psykisk syke. Norsk Psykologforening opplyser om at ca. halvparten av befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av livet. Med enkel hoderegning ser vi at massemordere ikke er mer psykisk syke enn befolkningen ellers, noe som Olsen-utvalgets rapport også støtter. […]

Hvite Ørn og Fellesaksjonen har deltatt i sommerens debatt i Dagens Medisin

Etter at fire professorer har gått ut i media og snakket negativt om medikamentfrie enheter i psykisk helsevern har styreleder i Hvite Ørn Norge og Fellesaksjonen gitt svar. 15. juli -Vi lar oss ikke lure Pasientene skal få prøve alle behandlingsmetodene de tror på selv, og personalet skal ikke opptre som bedrevitere, skriver styreleder i […]

Etikk og evidensbasert behandling i psykisk helsevern?

Leder i Hvite Ørn Norge Jan-Magne Sørensen

Aftenposten 12.juli 2016 Gjennom Hvite Ørn har jeg i mange år vært en av flere pådrivere for at mennesker med psykose skal få velge alternativer til legemidler. Det er underlig at hverken Jan Ivar Røssberg, Ulrik Fredrik Malt og Ole A. Andreassen har kommet til brukerorganisasjonene og spurt om hva som er grunnlaget for vårt […]

Svar til leder i Norsk Psykiatrisk forening Anne Kristine Bergem

Jan-Magne Sørensen

Etter å ha blitt kontaktet av et opprørt medlem som sendte meg en kommentar fra leder i Norsk Psykiatrisk forening føler jeg at det er nødvendig og komme med en kommentar til det Berghem sier til Kjos sin uttalelse; «Jeg har sluttet å høre på fagfolk,  nå hører jeg bare på brukere.» «Dette er veldig […]

Intervju av Hvite Ørns leder i NRK Radioprogram Ekko

«Nå til det som kan bli en stor endring av psykiatrien i Norge. Pasienter som ønsker det SKAL nå få tilbud om medisinfri psykiatrisk behandling. Men hva skjer når folk som hører stemmer, order har tankeforstyrrelser eller kan være farlige ikke kan behandles med medisiner?»