Hvite Ørns leder hadde innspill i VG 4.mai 2016

Traumatiske opplevelser – Det er en ukultur knyttet til bruk og registrering av tvang. Det handler om sløvhet og en manglende vilje til å lære hvordan tvang påvirker oss, sier Jan Magne Sørensen som leder brukerorganisasjonen Hvite Ørn. Han var selv 28 år gammel da han merket de første symptomene på det som senere ble diagnostisert […]

Hvite Ørn deltok i debatten om medikamentfrie alternativer 21. april 2016

Medikamentfrie tilbud.

Debattleder Tor Inge Martinsen utfordret panelet både på etikk, konkrete behandlingsmetoder, økonomi og hva helseforetakene må gjøre. Jan Magne Sørensen var ikke i tvil. -Fellesaksjonens krav må bli lyttet til. Vi som kjenner dette feltet mer enn noen, må høres. Vi vet hvor skoen trykker. Se deler av debatten på YouTube.

Hvite Ørn Norge er nå med i brukerROP

BrukerROP er Helsedirektoratets brukerråd innen rus- og psykisk helsefeltet. Brukerrådet er fortiden forankret i avdeling psykisk helse og rus i divisjon for primærhelsetjenester. Brukerrådet består av 16 organisasjoner, som hver for seg oppnevner en primær- og en vararepresentant. Brukerrådet møtes seks ganger i året. Styret i oppnevnte, Jan-Magne Sørensen som representant og Jon Agust Einisson […]

Lat ikkje psykiatrien påføre traumer til enda ein generasjon

Artikkelen til Inger-Mari Eidsvik i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) fortjener å leses vidt og bredt. Her skriver hun bl.a. Må unngå å påføre den nye generasjonen traumar Mine erfaringar med ein rigid, for sale biomedisinsk psykiatri har ført til at eg har bestemt meg for å formidle mitt syn. Ikkje minst engasjerer det […]

Hvite Ørn Norge møter Helse- og Omsorgskomiteen

I forbindelse med høring om pasientsikkerhet, var en rekke organisasjoner invitert til å snakke med Helse- og Omsorgskomiteen. Innleggene ble filmet, og er tilgjengelige >>her<<. En time og åtte minutter ut i videoen er det Jan-Magne som snakker.

Bor du i Rogaland? Vil du bli med i kontrollkommisjonen?

Kontrollkommisjonen ivaretar en viktig rolle – å sikre rettssikkerheten til brukere av psykisk helsevern. Bruker- og interesseforeningene i Norge har blitt bedt om å informere sine medlemmer om at de nå trenger nye medlemmer til kontrollkommisjonen i Rogaland. De trenger medlemmer og varamedlemmer: Medlem 1       Må ha vore pasient under psykisk helsevern, pårørande til pasient, eller […]

Om bruk av tvang i psykisk helsevern

Til Hvite Ørn! Jeg er et helt nytt medlem, men ønsker likevel å bidra med et innlegg: Som et svar på oppfordringen om å gi innspill om bruk av tvang har jeg her skrevet noen av mine meninger. Om bruk av tvang i psykisk helsevesen. «Jeg vil her ta for meg aspekter ved disse ulike […]