Våre kjernesaker

Fjerne fordommer

Hvite Ørn jobber aktivt for å fjerne frykt,  skam og fordommer for psykiske utfordringer. Vi jobber for åpenhet, et videre syn og større forståelse om ulempene ved de psykiatriske diagnosene. Organisasjonen jobber for at alle skal kunne velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi.

Null-visjon når det gjelder tvang

Hvite Ørn er en sterk pådriver for at helsevesenet overholder menneskerettighetene og tar i bruk mange flere alternativ behandlingsformer. Vi jobber med å innarbeide gode løsninger i helsevesenet slik at vi kan nå vår null-visjon når det gjelder tvang.

Fremme gode alternativer til psykofarmaka og politibruk

Hvite Ørn er i tillegg en aktiv pådriver til at overforbruket av psykofarmaka og politibruken som skjer i helsevesenet reduseres dramatisk. Vi ser at det finnes mange gode løsninger som ennå ikke er tatt i bruk. Disse løsningene leter vi etter og fremmer for å redusere lidelsen og krenkelsene som mange dessverre opplever i dagens psykiatri.

Fremme erfaringskompetanse

Personer som har jobbet seg gjennom sine lidelser kan være de beste samtalepartnere, veiledere og terapeuter for de som lider med tilsvarende problemer som de en gang hadde selv. Modellen for kunnskapsbasert praksis i medisin og helsefag beskriver pasientens kunnskap og behov som ett av tre aspekter som bør danne grunnlaget for behandling. Flere av Hvite Ørns medlemmer har verdifull erfaring med tilfriskningsprosesser. Denne erfaringskompetansen leverer Hvite Ørn til helsesystemet.

Fritt helsevalg

I vår organisasjon er det flere mennesker som har erfart hvor viktig det er å kunne velge behandlingsform tilpasset enkeltmenneskets behov. Vi jobber derfor for at alle som sliter psykisk skal ha mulighet til å velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi. Pasienter er i realiteten helsevesenets klienter. Vårt krav er at klientene skal bli friske, selvstendige, og frigjort fra psykofarmaka og behandlingsapparatet.

Vi har opplevd at det blir feil når helsevesenet skal behandle alle likt og med samme metode. Vi er forskjellige mennesker og av den grunn må vi behandles forskjellig. Hvite Ørn ser at kommersielle særinteresser har skapt en uheldig faglig overtro på legemidler og psykofarmaka. Vår organisasjon vil derfor jobbe aktivt for at flere behandlingsformer skal likestilles med de etablerte formene i offentlig helsetjeneste. Fritt helsevalg er basert på helhetstankegang og gir det beste samfunnsøkonomiske resultatet.

Hvite Ørn jobber for at pasientene må få reell medbestemmelsesrett i valg av behandlingsmetode. Det skal gis tilbud om alternativ behandling på offentlige sykehus. Det vil si muligheten til å velge ulike former for psykoterapi, clinic transpersonlig terapi, NLP, erfaringsveiledning, sjamanisme, lydbehandling, homøopati, akupunktur, kunstterapi, healing, ernæringsrådgivning, ortomolekylær medisin, fysisk aktivitet, selvhjelp, selvutviklingskurs og lignende.

Hvite Ørn vil øke andelen av forsknings- og utviklingsmidler til alternativ behandling innen psykisk helsefeltet vesentlig. Forskning på alternativ behandling må behandles på samme nivå som tradisjonell skolemedisin.

Hvite Ørn jobber for bedring av opplæring og vil fremme større kunnskap om alternativer til tvangsbruk i helsevesenet. Det motsatte av tvang er frivillighet. Når det er flere valgmuligheter øker frivilligheten. Av denne grunn må det gis bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling. Helsepersonell har behov for et kompetanseløft innen alternative behandlingsformer. Dersom disse skal kunne veilede og henvise til alternativ behandling må de også ha kunnskap om og/eller erfaring med alternativ behandling.

Fritt helsevalg innebærer at alternativ behandling skal ha samme økonomiske vilkår som for annen medisinsk behandling. Dette ved å gi samme refusjonsordning til de som velger å gå til alternative behandlingssentre, som igjen vil øke kapasiteten og bøte på køen i offentlig helsetjeneste. Det bør heller ikke være moms på alternativ behandling. Skyter vi inn midler her vil samfunnet få tilbake pengene ved at folk kommer raskere tilbake i jobb.

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud 

Fellesaksjonen ble startet for ”å kjempe frem et medisinfritt tilbud i Norge. Samlet sitter våre organisasjoner på masse erfaring om at det er mulig å bli helt frisk uten medikamenter. De som ønsker medisinfri behandling står i dag uten noe døgntilbud. Dette ønsker vi å gjøre noe med.” Derfor er Hvite Ørn med i Fellesaksjonen sammen med støtteforeningen AuroraLandsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Mental Helse og We Shall Overcome (WSO).

Les mer her: Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud

Endre lovverket

Hvite Ørn mener at lovverket må endres og forbedres for å hindre diskriminering av psykiatriske pasienter. Blant annet må den diskriminerende særloven fjernes.

Vi vil fjerne den psykiatriske tvangslovgivningen; lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Faresituasjoner vil håndteres gjennom straffelovens nødrettsparagraf, §47. Øyeblikkelig hjelp vil håndteres gjennom helsepersonelloven, §7.

Forebygging

Vi er opptatte av å bryte ned stigmaet som er knyttet til psykiske påkjenninger og kriser, samt å bidra til å heve befolkningens kunnskapsnivå rundt psykisk helse. Vi skal stadig utvikle tiltak for å forebygge slik at mange barn og unge ikke utvikler alvorlige psykiske lidelser når de blir eldre og i voksen alder. Gjennom forebygging vil vi også bidra til å redusere alvorlige og langvarige konsekvenser ved psykiske påkjenninger og kriser.

Brukermedvirkning på systemnivå

I følge Helsenorge.no betyr brukermedvirking at ”tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker”. Videre understreker Helsenorge at ”brukerens behov, ønsker og vurderinger bør legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud.” Hvite Ørn er soleklart enig i dette og tar følgelig brukermedvirking på alvor.

Derfor driver vi rådgivning for politikere og bestemmende organ, helsevesenet, og representerer brukermedvirkning på alle plan. I Stortingsmelding 25/omsorgsplan 2015 er brukerorganisasjonene lovet reell innflytelse både på individuelt og på systemnivå. Vi skal bruke denne makten optimalt.

Sist oppdatert 24.10.2018.

Del på sosiale medier

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683