Hvordan vi jobber

Arrangere kurs og aktiviteter for medlemmene

Fra september til mai arrangerer Hvite Ørn jevnlig temakvelder for sine medlemmer både i Oslo og Østfold. Det kan være foredrag om aktuelle temaer innen psykisk helse eller sosiale sammenkomster som pizzakveld. Vi har også julebord hvert år i desember. På sommeren har vi lagt merke til et generelt labert oppmøte, derfor har vi ingen aktiviteter fra juni-august. I 2018 feirer vi i tillegg 10-årsjubileum med taler, middag og feiring på Litteraturhuset i Oslo. Vi har flere personer med høy kompetanse i organisasjonen. Derfor holder vi noen ganger i året kurs i emner som brukermedvirkning, håndverk, maling, yoga, meditasjon, mestringskurs o.l. Videre arrangerer vi leirsamlinger, turer og kurshelger kombinert med samvær i trivelige miljøer. Alle våre arrangement er rusfrie.

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid går ut på at to eller flere personer som er ”i samme båt” deler erfaringer eller deltar i aktiviteter som er til gjensidig nytte. En likeperson er altså ikke en fagperson. For dem som deltar i likepersonsarbeid er det vanlig å oppleve at maktforholdet er mer balansert enn det vanligvis er i et pasient/behandler-forhold, noe som kan føre til økt utbytte.

Hvite Ørns likepersonsarbeid består i at vi tilbyr samtaler med en likeperson som stiller sin tid til disposisjon. Vedkommende har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson. For å avtale en samtale med vår likeperson, vennligst ta kontakt på: likeperson@hviteorn.no eller ring vår Støttetelefon.

I tillegg tilbyr vi annenhver uke vår Dialoggruppe for psykoseerfarere i Oslo. Her kan man snakke om det man måtte ha på hjertet – alt fra selve psykoseopplevelsen, traumer og undring om livet til medisinering eller mer praktiske ting. Gruppen koster ingenting å delta i, og organiseres av et av våre medlemmer som selv har opplevd psykose. Vedkommende deltar i gruppa på lik linje som alle andre. Det er taushetsplikt i gruppa. Tid og sted annonseres på vår nettside under Aktiviteter og i vår medlemsmail.

Et av Hvite Ørns mål for 2019 er å ha en åpen gruppe som ikke er diagnosespesifikk. Vi har søkt om midler til dette fra Oslo Kommune.

Brukermedvirking i praksis

Siden starten i 2008 har Hvite Ørn deltatt på konferanser, brukerforum og i samarbeidsprosjekter med kommuner, andre organisasjoner og lignende.

En viktig del av vår framtidsvisjon er å få flere medlemmer til å jobbe aktivt med brukermedvirkning på ulike plan. Vi skal sørge for at dette blir riktig godt gjennomført i 1. og 2. linjetjenesten. For å oppnå dette vil vi sende medlemmer av Hvite Ørn på kurs i brukermedvirkning og eventuelt invitere kursholdere til vår organisasjon for å heve kompetansen på feltet, samt dele den kunnskapen vi allerede har.

På det nåværende tidspunkt sitter Hvite Ørn i Helsedirektørens brukerråd hos Helsedirektoratet. Her deltar vi på møte 4 ganger i året. Vi er også med i BrukerROP – brukerrådet for psykisk helse og rus hos Helsedirektoratet, og Brukerutvalget i sykehuset Østfold HF.

Tidligere har Hvite Ørn deltatt i flere arbeidgrupper, for bl.a. Utarbeidelse av retningslinjer for psykoselidelser hos Helsedirektoratet og Pakkeforløp for psykoselidelser. Disse er kun et par eksempler på mangt vi har deltatt i.

Forebyggingsarbeid

Hvite Ørn bidrar til å bryte ned stigma ved å dele erfaringer som er tøffe og vanskelige. Vi har fokus på at alle har en psykisk helse, og at den er like viktig som den fysiske. Ved å vise en slik tilstedeværelse i samfunnet ønsker vi å senke terskelen for å be om hjelp.

Ved å arrangere aktiviteter og sammenkomster for våre medlemmer forebygger vi ensomhet og utenforskap – to elementer som ofte fører til dårlig psykisk helse. Hos oss er det rom for å prate om opplevelser det ikke er så lett å ta opp andre steder. Vår ukentlige støttetelefon gir samme mulighet.

Levere erfaringskompetanse

Hvite Ørn fungerer som en leverandør av erfaringskompetanse til helsesystemet. Gjennom å holde foredrag for fagfolk, for eksempel på konferanser og andre forum, formidler vi vår kunnskap som vi sitter igjen med etter svært dyrekjøpte erfaringer.

Erfaringskompetanse blir også formidlet på uformell basis gjennom samtaler og dialoger på våre ulike aktiviteter og sammenkomster.

En aktiv stemme i media

I løpet av de ti årene Hvite Ørn har eksistert, har organisasjonen vært en aktiv og tydelig stemme i media, både ved å stille opp i intervjuer og ved å skrive egne debattinnlegg og kronikker. På denne måten fremmer vi våre kjernesaker og synspunkter i det offentlige rom.

Intervju i Sykepleien, 09.12.2016

”Professor på glattisen” – Debattinnlegg i Aftenposten 06.09.2016 (innlegg nr. 8)

”Professorer som sprer frykt, halvsannheter og løgn” – Debattinnlegg i Aftenposten 24.08.2016 (innlegg nr. 4)

Saker om Hvite Ørn i media legges ut under Nyheter.

Informasjonsarbeid

Hvite Ørn arbeider med informasjonsarbeid rettet både mot fagfolk og mennesker som selv trenger hjelp i forhold til sin psykiske helse.

I januar 2018 lanserte vi vårt informasjonshefte ”Psykose fra erfarers ståsted.” Heftet ble laget med støtte fra Helsedirektoratet, og er basert på intervjuer med og innspill fra mennesker som selv har opplevd psykose en eller flere ganger. Noen av temaene som behandles i heftet er: Hvordan oppleves psykose?, Hvordan skal vi bli møtt? og Psykosehåndtering.

Last ned heftet: Psykose fra erfarers ståsted

Ønsker du heftet tilsendt på papir gi beskjed til post@hviteorn.no

Vår brosjyre ”Sammen er vi sterke” presenterer vår organisasjon på et generelt grunnlag.

I framtiden ønsker Hvite Ørn å skape en recoverymanual for hvordan man kan gjennomleve psykose uten bruk av medikamenter. Vi har søkt Extrastiftelsen om midler til dette.

Sist oppdatert 24.10.2018.

Del på sosiale medier

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683