Hvite Ørn Norge er nå med i brukerROP

Jan-Magne representerer Hvite Ørn i BrukerROP

BrukerROP er Helsedirektoratets brukerråd innen rus- og psykisk helsefeltet. Brukerrådet er fortiden forankret i avdeling psykisk helse og rus i divisjon for primærhelsetjenester.

Brukerrådet består av 16 organisasjoner, som hver for seg oppnevner en primær- og en vararepresentant. Brukerrådet møtes seks ganger i året.
Styret i oppnevnte, Jan-Magne Sørensen som representant og Jon Agust Einisson som vara for Hvite Ørn Norge. Det første møtet var 2.februar.

Brukerrådets rolle og ansvar.
BrukerROP er et rådgivende organ for Helsedirektoratet på området psykisk helse og rus.

BrukerROP:
• skal, med bakgrunn i erfaringsbasert kunnskap, gi innspill og råd til Helsedirektoratets virksomhet på rus- og psykisk helsefeltet med sikte på bedre kvaliteten på direktoratets arbeid
• kan fremme saker på eget initiativ

Rådsleders rolle og ansvar
Leder skal:
• i samarbeid med nestleder og sekretariatet forberede møtene i brukerrådet
• tilrettelegge for at representantene i brukerrådet gis mulighet til å komme med innspill i forkant av og under møtene Innspillsfrist:14 dager før avtalt møtet.

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683

Hei! Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les Personvern