Nei, vi trenger ikke vite mer

Trenger vi å vite mer for at personer med schizofreni skal få et best mulig behandlingstilbud? Nei, vi vet mer enn nok til å fastslå at en endring i behandlingen […]

Misforståelser i forskning på schizofreni

Det er feil å sykeliggjøre hallusinasjoner og tro at vellykket behandling er å dempe dem. Problemet er traumer som kommer opp i dagen. 21.09.2022 hadde Hvite Ørns styreleder innlegg i […]

Invitasjon til turansvarsgruppe

Hvite Ørn vil fortsette å arrangere turer for medlemmene og andre interesserte i 2022. Et ordtak sier at det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær og vi tenker at […]

Hvilke fakta skal legges til grunn?

Jón Ágúst Einisson og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, hadde et debattinnlegg i Dagens Medisin 15.10.2021 VI VISER til kronikk i Dagens Medisin, der Rolf Birketvedt mener at han kjenner forankringen til både […]

Ber om gjennomgang av ulovlig tvangsmedisinering

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester er et samarbeid mellom Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome – WSO, Hvite Ørn som står […]

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683