blog-grid

Til Hvite Ørn! Jeg er et helt nytt medlem, men ønsker likevel å bidra med et innlegg: Som et svar på oppfordringen om å gi innspill om bruk av tvang har jeg her skrevet noen av mine meninger. Om bruk av tvang i psykisk helsevesen. «Jeg vil her ...

Les mer
blog-grid

Kontrollkommisjonen ivaretar en viktig rolle – å sikre rettssikkerheten til brukere av psykisk helsevern. Bruker- og interesseforeningene i Norge har blitt bedt om å informere sine medlemmer om at de nå trenger nye medlemmer til kontrollkommisjon...

Les mer
blog-grid

I forbindelse med høring om pasientsikkerhet, var en rekke organisasjoner invitert til å snakke med Helse- og Omsorgskomiteen. Innleggene ble filmet, og er tilgjengelige >>her<<. En time og åtte minutter ut i videoen er det Jan-Magne som s...

Les mer
blog-grid

Artikkelen til Inger-Mari Eidsvik i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) fortjener å leses vidt og bredt. Her skriver hun bl.a. Må unngå å påføre den nye generasjonen traumar Mine erfaringar med ein rigid, for sale biomedisinsk...

Les mer
blog-grid

BrukerROP er Helsedirektoratets brukerråd innen rus- og psykisk helsefeltet. Brukerrådet er fortiden forankret i avdeling psykisk helse og rus i divisjon for primærhelsetjenester. Brukerrådet består av 16 organisasjoner, som hver for seg oppnevner en...

Les mer
Featured blog-grid

Debattleder Tor Inge Martinsen utfordret panelet både på etikk, konkrete behandlingsmetoder, økonomi og hva helseforetakene må gjøre. Jan Magne Sørensen var ikke i tvil. -Fellesaksjonens krav må bli lyttet til. Vi som kjenner dette feltet mer enn n...

Les mer
blog-grid

Traumatiske opplevelser – Det er en ukultur knyttet til bruk og registrering av tvang. Det handler om sløvhet og en manglende vilje til å lære hvordan tvang påvirker oss, sier Jan Magne Sørensen som leder brukerorganisasjonen Hvite Ørn. Han var s...

Les mer
blog-grid

God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv Bakgrunn og hensikt Vi ønsker å komme i kontakt med deg nå for å spørre om du vil delta i et fokusgruppe- intervju i forbindelse med prosjektet «God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv».

Les mer
blog-grid

«Nå til det som kan bli en stor endring av psykiatrien i Norge. Pasienter som ønsker det SKAL nå få tilbud om medisinfri psykiatrisk behandling. Men hva skjer når folk som hører stemmer, order har tankeforstyrrelser eller kan være farlige ik...

Les mer
blog-grid

Etter å ha blitt kontaktet av et opprørt medlem som sendte meg en kommentar fra leder i Norsk Psykiatrisk forening føler jeg at det er nødvendig og komme med en kommentar til det Berghem sier til Kjos sin uttalelse; «Jeg har sluttet å høre på...

Les mer

Siste nytt

Arkiv

Kategorier