blog-grid

Til Hvite Ørn! Jeg er et helt nytt medlem, men ønsker likevel å bidra med et innlegg: Som et svar på oppfordringen om å gi innspill om bruk av tvang har jeg her skrevet noen av mine meninger. Om bruk av tvang i psykisk helsevesen. «Jeg vil her ...

Les mer
blog-grid

Artikkelen til Inger-Mari Eidsvik i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) fortjener å leses vidt og bredt. Her skriver hun bl.a. Må unngå å påføre den nye generasjonen traumar Mine erfaringar med ein rigid, for sale biomedisinsk...

Les mer
blog-grid

Traumatiske opplevelser – Det er en ukultur knyttet til bruk og registrering av tvang. Det handler om sløvhet og en manglende vilje til å lære hvordan tvang påvirker oss, sier Jan Magne Sørensen som leder brukerorganisasjonen Hvite Ørn. Han var s...

Les mer
blog-grid

«Nå til det som kan bli en stor endring av psykiatrien i Norge. Pasienter som ønsker det SKAL nå få tilbud om medisinfri psykiatrisk behandling. Men hva skjer når folk som hører stemmer, order har tankeforstyrrelser eller kan være farlige ik...

Les mer
blog-grid

Etter å ha blitt kontaktet av et opprørt medlem som sendte meg en kommentar fra leder i Norsk Psykiatrisk forening føler jeg at det er nødvendig og komme med en kommentar til det Berghem sier til Kjos sin uttalelse; «Jeg har sluttet å høre på...

Les mer
blog-grid

Aftenposten 12.juli 2016 Gjennom Hvite Ørn har jeg i mange år vært en av flere pådrivere for at mennesker med psykose skal få velge alternativer til legemidler. Det er underlig at hverken Jan Ivar Røssberg, Ulrik Fredrik Malt og Ole A. Andreassen ha...

Les mer
blog-grid

Etter at fire professorer har gått ut i media og snakket negativt om medikamentfrie enheter i psykisk helsevern har styreleder i Hvite Ørn Norge og Fellesaksjonen gitt svar. 15. juli -Vi lar oss ikke lure Pasientene skal få prøve alle behandlingsmetod...

Les mer
blog-grid

I Aftenposten 8. august var det en artikkel om at en tredjedel av massemordere er psykisk syke. Norsk Psykologforening opplyser om at ca. halvparten av befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av livet. Med enkel hoderegning ser vi at massemordere ikk...

Les mer
blog-grid

Det er skremmende at professorene Jan Ivar Røssberg, Ulrik Malt og Ole A. Andreassen har så liten respekt for brukermedvirkning (Aftenposten 18. juli). Når en stor gruppe pasienter går til aksjon, er det en god grunn til det. Bent Høie har lovet å s...

Les mer
blog-grid

I Aftenposten 22. august svarer professor Tor K. Larsen på vårt innlegg 15. august, der vi påpeker at andelen med psykisk sykdom ikke begår flere massedrap enn andelen av befolkningen ellers. Hverken innlegget vårt eller artikkelen vi korrigerte, nev...

Les mer

Siste nytt

Arkiv

Kategorier