Svar til leder i Norsk Psykiatrisk forening Anne Kristine Bergem

Jan-Magne Sørensen

Etter å ha blitt kontaktet av et opprørt medlem som sendte meg en kommentar fra leder i Norsk Psykiatrisk forening føler jeg at det er nødvendig og komme med en kommentar til det Berghem sier til Kjos sin uttalelse; «Jeg har sluttet å høre på fagfolk,  nå hører jeg bare på brukere.» «Dette er veldig […]