Har du opplev tvang i psykisk helsevern og vil dele dine erfaringer i en studie?

Tvunget psykisk helsevern

Emilie Sørås ønsker personer over 18 år som kunne tenke seg å dele sine erfaringer med tvungen psykisk helsevern (TPH) i en studie om pasienterfaringer med TPH. Kriterier for å bli inkludert i studien er at man har erfaringer med en eller flere av følgende: beltelegging, tvangsmedisinering, isolering, fastholding eller innleggelse på tvangsparagraf. Det vil utføres […]