Hvite Ørns høringsinnspill til NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

Hvite Ørn har jobbet iherdig med høringsinnspillet til Tvangsbegrensningsloven NOU 2019: 14. Da vi ble innkalt til møte med Helseminister Bent Høie 28.november 2019 bestemte vi oss for å ha vår uttalelse ferdig til det. Uttalelsen ble der overlevert i møtet. Vi finpusset litt mer på uttalelsen føre innsending til lovutvalget. Dokumentet slik det ble […]