Årsmøtedokumenter for HØOA 2019

Her blir årsmøtedokumentene for i Hvite Ørn Østfold 2018 lagt ut etter hvert som de er ferdige.

Innkalling til årsmøte
Protokoll for årsmøte
Årsmeldingen for 2018
Årsregnskapet for 2018
Valg av styremedlemmer for 2019. Se protokoll.
Handlingsplan for 2019
Budsjett for 2019
Eventuelt saker i fra medlemmene (ingen saker er kommet inn til fristen)

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683