Nei, vi trenger ikke vite mer

Trenger vi å vite mer for at personer med schizofreni skal få et best mulig behandlingstilbud? Nei, vi vet mer enn nok til å fastslå at en endring i behandlingen […]

Misforståelser i forskning på schizofreni

Det er feil å sykeliggjøre hallusinasjoner og tro at vellykket behandling er å dempe dem. Problemet er traumer som kommer opp i dagen. 21.09.2022 hadde Hvite Ørns styreleder innlegg i […]

FRA HVITE ØRN TIL HELSEMINISTEREN

Hva er viktig for å forebygge psykiske helseproblemer? Vi kan ikke pøse mere penger inn i et system som skaper behandlingsavhengighet. Vi må få en opptrappingsplan på innhold, bestemt av […]

Hvilke fakta skal legges til grunn?

Jón Ágúst Einisson og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, hadde et debattinnlegg i Dagens Medisin 15.10.2021 VI VISER til kronikk i Dagens Medisin, der Rolf Birketvedt mener at han kjenner forankringen til både […]

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683