Siv Helen Rydheim deltok på seminar om åpen dialog og medikamentfri behandling i Trømsø, 31. august og 1. september

Siv Helen Rydheim representerer Hvite Ørn i Helse Nord

Temaet 30. august 2017 var: Åpen dialog og Reflekterende praksis/team.

Dagen startet med et tilbakeblikk på Tom Andersens arbeid med å innføre Åpen dialog/reflekterende praksis i psykiatrien. Det er 10 år siden Tom Andersen døde. Det er uklart hvor mye av hans tilnærming og måte å arbeide på som faktisk en del av dagens praksis i Norge.

Tom Andersens arbeid ble omtalt som «A northern project in systemic work». Familie og nettverksmøter ble en viktig tilnærming i møte med mennesker i krise. Magnus Hald, klinikksjef for psykisk helse- og rusklinikken, som samarbeidet tett med Tom Andersen, ga oss et lite innblikk i hvordan Tom Andersens arbeid har bidratt til familie- og nettverksarbeid.

I et minneord av Sissel Reichelt i Tidsskrift for Norsk psykologforening, står det om Tom Andersen:

«Det var umulig å forholde seg likegyldig til Tom. Gjennom nærmere 40 år har han stimulert meg og ergret meg mer enn kanskje noen andre. Han utfordret mange av mine faglige yndlingsideer, for eksempel ved å nekte å være med på betegnelser som teknikk og metode. Vi skulle ikke intervenere overfor mennesker, vi skulle snakke med dem på en respektfylt måte som gjorde at de fikk øye på sine egne muligheter. «Dette ville ikke Tom likt» er en setning som ofte dukker opp når jeg lener meg langt forover i stolen i samtale med en klient. Jeg oppfatter den som et varsko, og håper at Tom har bidratt til at andre psykologer har liknende signaler.»

Tom Andersen har etterlatt seg spor det er verd å følge, og arven etter han ble det gjort velfortjent stas på i Tromsø. Om hva som er målet med nettverksmøter henter jeg fra NAPHAs nettside.

Målet er å skape dialog

Et nettverksmøte skiller seg fra andre typer samarbeidsmøter ved at det ikke har noen spesifikk agenda. Målet er ikke å innhente informasjon eller fatte vedtak, men å skape dialog. Det er en grunnleggende tanke at man ved å skape rom for dialog kan endre deltakernes forståelse og opplevelse av en vanskelig situasjon. Personer som selv har deltatt i nettverksmøter har beskrevet dette som «en arena der alle deltakerne er likeverdige samarbeidspartnere», og «en møteplass hvor en ved dialog og refleksjon sammen prøver å finne noen svar». Mer om Åpen dialog og nettverksarbeid finner du på NAPHAs nettside.

Ann-Rita Gjertzen og andre ansatte i Akutt-teamet i Tromsø bidro med å fortelle om hvordan de ansatte arbeider i møte med mennesker i krise. Ann-Rita Gjertzens masteroppgave har som tittel: «La eksperten fare», noe som i seg selv er en interessant tittel. Utgangspunktet for forskningen er engasjement for bruken av reflekterende team etter Professor Tom Andersens arbeid.

Hvis jeg skulle ønsket meg en tilnærming for meg selv om jeg er i en dyp krise, så må det være å få muligheten til å møte et reflekterende team for deretter å få støtte til å finne en vei ut av krisa.

Inntrykket jeg satt igjen med etter endt dag om Åpen dialog er dog flere spørsmål enn svar, noe som for meg er et godt utgangspunkt for å søke mer kunnskap om hva det dreier seg om.

 

Medikamentfri behandling var tema for 1. september 2017

Tilbudet i Tromsø er for pasienter som har et ønske å få medikamentfri behandling, og åpnet i januar 2017. Dette tilbudet kan være for de som aldri har brukt medikamenter, og for de som ønsker å slutte å bruke medikamenter.  De som har et ønske om å utforske det å greie seg uten, og som trenger støtte til nedtrapping over tid gis det muligheter til nedtrapping også under innleggelse.  Medikament er her i betydningen av nevroleptika. Det gis muligheter til utforskning av alternative måter for å håndtere for eksempel: Stemmehøring, hallusinasjoner, redsel, forvirring, søvnproblemer.

Avdelingen er åpen og pasienter med psykose og bipolare lidelser prioriteres. Det er seks plasser, og pasientene kommer fra hele Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland. Avdelingen er lokalisert på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) på Åsgård. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Rus kan ikke være et hovedproblem.

Ved henvisning og inntak undersøkes:

Har pasienten et ønske medikamentfritt behandlingstilbud eller ønske om medikamentfrihet uten behandlingstilbud? Pasienter som søker seg inn skriver også en egenhenvisning.

Aktuelle spørsmål er: Hva med tidligere erfaringer med nedtrapping av nevroleptika? Tidligere erfaringer med nyttig og virksom behandling og støtte til bedring? Støtte til medikamentfrihet hos pårørende, familie, nettverk, lokalt psykisk helsearbeid?

Det har vært 20 pasienter per 1. september 2017:

Av disse var fordelingen mellom ingen bruk/bruk av nevroleptika under innleggelse:

– Ingen bruk av nevroleptika: 11
– Bruk av nevroleptika: 9

Det var 13 pasienter med psykoselidelser og 7 med bipolar lidelse.  Gjennomsnittlig liggedøgn er 21.

Ukeplan inkl. ulike andre planer

– Dagsstruktur
– Miljøterapi
– Gruppetilbud
– Sosialt nettverksarbeid
– Individuelle tilbud, som: Samtaleterapi, Fysioterapi og Kunstterapi
– Individuelle planer, som Recoveryplan, Krisemestringsplan og Nedtrappingsplan

Recoveryverksted

Det ulike tema for hver uke og det er dialog, diskusjon og refleksjon i gruppe om recovery og hverdagsliv. Erfaringer deles om recovery og hverdagsliv (både pasienter og ansatte), og det er kunnskapsformidling.

Temaer er:

– Et meningsfullt liv
– Mål og drømmer
– Søvn og søvnmestring
– Forståelse av psykiske lidelser
– Stressmestring
– Flokken min – relasjoner og nettverk
– Medisiner, psykiske lidelser og nedtrapping
– Kriser – en naturlig del av livet (Livets opp og nedturer)
– Kriser og kriseplaner (Mestringsplan ved kriser)
– Aktivitets og fysisk helse

Mer informasjon om den medikamentfrie enheten, som henvisningsrutiner, egenhenvisning og en informasjonsfilm finner du på UNNs nettside.

Jeg har lenge vært opptatt av at hjelpeapparatet både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten er lite nysgjerrig på hva utviklingstraumer (barndomstraumer) kan føre til av sykdom, plager og lidelser, og jeg satt dessverre ikke igjen med noe inntrykk av at traumer er et tema som vies oppmerksomhet, verken når det gjelder Åpen dialog eller Medikamentfri behandling. Det var lærerike dager i Tromsø, og jeg takker Hvite Ørn for støtte til å delta på de to seminardagene.

 

Referanser/aktuelle lenker

Åpne dialoger i nettverksmøter. En håndbok fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse – En modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser

The TAOs Institute: «A northern project in systemic work»

Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN

Minneord om Tom Andersen  

På NAPHAs nettside om Åpen dialog og nettverksmøter

Ann-Rita Gjertzens masteroppgave: «La eksperten fare»

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sin nettside om medikamentfri enhet

FB-side fra UNN, medikamentfri enhet

 

Siv Helen Rydheim, 14.11.2017 (tekst & foto)

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683