Støttemedlem

Privatpersoner som ønsker å støtte og/eller arbeider for foreningens interesser kan tegne støttemedlemskap.

kr 100.00