Familiemedlem

Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt brukererfaring av psykiske helsetjenester samt deres familie.

kr 50.00