Innspill som gjelder veiledere fra WHO, Europarådet og FNs Høykommissær for menneskerettigheter.

Group of people raising arms against head shot profile pictures of smiling applicants

Til Kultur- og likestillingsdepartementet                                
ekspertutvalg for inkorporering av CRPD

Vi er kjent med at utvalgets arbeid går mot slutten, og at det vil bli sendt ut til høring. Vi vil imidlertid gjøre utvalget oppmerksom på at det foregår et felles globalt arbeid fra WHO, FNs Høykommissær for menneskerettigheter og Europarådet som er svært relevant for utvalgets arbeid.

Det er i de siste årene utkommet veiledere fra WHO, FN´s Høykommissær for menneskerettigheter og fra Europarådet som er å anse som gjeldene internasjonale helsepolitiske føringer. I alle disse veilederne er CRPD er gitt en nøkkelrolle og hovedverktøy for å endre tvangsbehandlingspraksisen i særlig de vestlige landenes psykiatri.

«Den ene «Guidance to Community Health Services» [1]fra WHO utkom i juni 2021 og berører i første rekke det psykiske helsefeltet hvor det gis en rekke praktiske eksempler til etterfølgelse på hvordan menneskerettighetsbaserte tjenester kan fungere og bygges opp.

Europarådet har kommet med en tilsvarende guide i 2021: «Good practices for reducing and preventing coercion in mental health settings in the Council of Europe” [2]Disse forutsettes å være kjent for utvalget.

Den tredje er ny (publisert 09.10.2023) og har tittelen» Mental health, human rights and legislation, Guidance and practice»[3] og gir en omfattende veiledning knyttet til reformarbeid av lover og retningslinjer basert på CRPD. I tillegg til veiledning inneholder denne veilederen et spørreskjema for kvalitetssikring av arbeidet.

I den helt ferske veiledere fra WHO og FNs Høykommissær for menneskerettigheter fremkommer det blant annet at:

«Forced treatment is a gross violations of human rights, and laws that allow for people to be locked up against their will and forcibly treated must be struck down and replaced with legislation that protects their rights to be free from such coercion”.

CRPD gis en nøkkelrolle i alle de ovennevnte veilederne hvor det bes om at særlig vestlig psykiatrisk tvangsbehandlingspraksis og den medisinske modellen avskaffes, og erstattet med rettighetsbaserte tjenester i tråd med CRPD hvor fritt og informert samtykke er det førende prinsipp.

Det er derfor viktig at CRPD (uten reservasjoner) inkorporeres i menneskerettighetsloven med forrang på lik linje med EMK, slik at man har et anvendelig verktøy for å endre norsk psykiatri i tråd med føringene fra de globale menneskerettighetsorganene og WHO.

Vi vil gjøre utvalget oppmerksom på at Norge er et av de landene i verden som bruker mest tvang. Vi har også svært dårlige behandlingsresultater hvor svært få kommer tilbake til et vanlig liv med arbeid eller studier.[4] Vi ligger også øverst på uførestatistikken av alle OECD- landene og også på dødstoppen for psykiatriske pasienter av alle OECD landene hvor vi i Norge dør 20-25 år gjennomsnittet.[5] Til orientering rapporterer mange av våre medlemmer at de blir skadet og traumatisert av den behandlingen de blir møtt med i den norske offentlige tvangspsykiatrien.

Hvite Ørn anser det for å være av avgjørende betydning at de retningslinjer, mål og kvalitetssikring som er nedfelt i den nye veilederen fra oktober 2023, blir lagt til grunn for alt videre lovarbeid.

03.12.2023 Med vennlig hilsen

Styret i Hvite Ørn Norge

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

Leder

Jón Ágúst Einisson

Nestleder


[1] https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707

[2] https://www.coe.int/en/web/bioethics/compendium-report-good-practices-in-the-council-of-europe-to-promote-voluntary-measures-in-mental-health-

[3] https://www.who.int/publications/i/item/9789240080737

[4] https://www.nrk.no/norge/tvangsutsatte-har-lavere-sjanse-til-a-fa-jobb-1.15450062

[5] Se OECD rapporten fra 2019 og 2021

WHO og FNs Høykommisær for menneskerettigheter launch av Mental Health, human rights and legislation:https://www.youtube.com/watch?v=eLzErwWyvLw

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683