Hvite Ørn har sendt klage til Legeforeningens Råd for legeetikk

DSC_0001

Bakgrunnen for klagen er at veldig mange opplever behandlingen som foregår i offentlige sykehus i Norge som svært krenkende og uetisk. Vi har derfor sett oss nødt til å sende en offisiell klage til Rådet for legeetikk, da vi opplever at den norske psykiatrien, representert ved psykiatere og leger, igjennom lang tid har brutt med flere av paragrafene som er skissert i de etiske regler for leger.

Klagen tar for seg brudd på fem forhold som listet opp her under.

1. besværlige bivirkninger og udokumentert langtidsvirkning
Paragraf 1, første avsnitt
En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den.

2. uforsvarlige behandlingsmetoder
Paragraf 9, første to setninger
En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig legevirksomhet tilsier. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes.

3. villedende markedsføring av antipsykotiske medikamenter
Paragraf 1, andre avsnitt
Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.

4. medisinfri behandling
Paragraf 10, første setning
En lege skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem.

5. integritet, omsorg og respekt
Paragraf 2, første og andre setning
Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt.

Hele klagen kan lastes ned her.

Vedleggene som fulgte med klagen kan lastes her under
Hvite Ørns høringsuttalelse til tvangsbegrensningsloven NOU 2019: 14
Høringsuttalelse om NOU 2019: 14 fra ICJ Norge
Antipsychotic Treatment and Mortality in Schizophrenia

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683