Har du brukt fritt behandlingsvalg og vil gi din tilbakemelding på tilbudet?

hostens-aktiviteter

Marianne T. S. Holter som er forsker ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo søker deltakere til et forskningsprosjekt som skal få et overblikk over pasienters erfaringer med helsereformen «Fritt behandlingsvalg». Reformen skal nå evalueres, og et viktig element i denne evalueringen er å få frem pasientenes stemme: Opplever du at du har et valg om hvor du skal motta behandling? Hvordan oppleves i så fall denne valgfriheten – som noe som styrker deg? Noe som belaster deg? Hva er avgjørende i valgene du tar? Pasientenes opplevelse av disse og andre aspekter rundt Fritt behandlingsvalg er viktige for utformingen av morgendagens helsetilbud.

Bakgrunn: Helsereformen «Fritt behandlingsvalg» ble innført i 2015 og erstattet da den tidligere pasientrettigheten «rett til fritt sykehusvalg». Retten til fritt behandlingsvalg er en utvidet rett til å velge blant ulike offentlige og private tilbydere i spesialisthelsetjenesten, ikke bare sykehus, og reformen åpnet blant annet opp for flere private aktører. Hensikten med reformen var at den skulle innebære økt valgfrihet for pasientene, stimulere de offentlige tilbudene og øke bruken av private tilbydere for å utnytte den ledige kapasiteten der. Etter oppdrag fra Norges Forskningsråd skal nå ordningen evalueres gjennom et forskningsprosjekt som ledes av Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo. Som et ledd i denne evalueringen skal jeg ha fokusgruppeintervjuer med pasienter om deres erfaringer med Fritt behandlingsvalg. Jeg trenger å rekruttere deltakere til disse fokusgruppene, og sprer nå informasjon om prosjektet for å få kontakt med mulige deltakere.

To av fokusgruppene jeg planlegger kan være relevante for dere og deres medlemmer og følgere:
Fokusgruppe 1: I denne gruppen ønsker jeg å samle 5-8 personer (voksne) som etter 2015 har fått henvisning fra fastlegen for behandling i spesialisthelsetjenesten for psykiske plager.
Fokusgruppe 2: I denne gruppen ønsker jeg å samle 5-8 forsatte av ungdommer/barn (13-18 år) som etter 2015 har fått henvisning for behandling i spesialisthelsetjenesten for psykiske plager.

Deltakelse vil innebære å sette av 1 ½-2 timer til å være med på ett slikt fokusgruppeintervju – en gruppesamtale tilrettelagt av meg – i et lokale i Oslo (Medisinsk Fakultet ved Rikshospitalet). Tid for fokusgruppeintervjuet er ikke satt ennå og kan tilpasses deltakerne. Jeg kan dessverre ikke tilby kompensasjon for deltakelse, men vil dekke eventuelle utgifter til kollektivtransport og tilrettelegge for en hyggelig og givende samtale med enkle forfriskninger. Prosjektet har gjennomgått nødvendige etiske godkjenninger, og jeg vil ivareta deltakernes anonymitet og konfidensialitet. De trenger ikke dele detaljer om hvorfor de søkte hjelp eller om behandlingen de har fått – det jeg først og fremst er interessert i er opplevelsen av valgfrihet og hvordan denne valgfriheten benyttes.

Her under ligger informasjonsskriv med mer utfyllende informasjon om prosjektet og hva deltakelse innebærer for:

voksne som selv har mottatt behandling («pasienter»)
foresatte av barn som har mottatt behandling
barna selv barn som har mottatt behandling

Personer som er interessert i å delta eller i mer informasjon er hjertelig velkomne til å ta kontakt på m.t.s.holter@medisin.uio.no.

Med vennlig hilsen
Marianne T. S. Holter, Forsker ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683