Et alternativ til psykiatriske sykehus

john read 4

av John Read Ph.D.

oversatt fra Psychology today av Anthonie Opsahl Schnell

En nylig publisert artikkel forteller om et ikke-sykdomsfokusert behandlingsenter i Israel.

DEN MEDISINSKE MODELLEN

Den tradisjonelle «medisinske modeller» for tilnærming og behandling av psykose er ofte ineffektive og innebærer risiko for alvorlige bivirkninger.

SOTERIA-MODELLEN
Et effektivt alternativ til psykiatrisk institusjon startet i California på 1970-tallet. Den har nå gjenoppstått i Israel.

En nylig publisert artikkel rapporterer om suksess og utfordringer til tre nye hus etter Soteria-modellen i Jerusalem og Tel Aviv.

Det vitenskapelige tidsskriftet jeg (John Read) redigerer, Psychosis, er stolt over nettopp å ha publisert en ganske bemerkelsesverdig artikkel med tittelen «The Soteria Model: implementing an alternative to acute psychiatric hospitalization in Israel». 

CALIFORNIA PÅ 70-TALLET
De to første Soteria-husene ble drevet i California på 1970-tallet. De ble etablert av den eminente radikale psykiateren Loren Mosher. Han var leder for «schizofreni»-forskning ved National Institute for Mental Health i USA. Når vi mister kontakt med virkeligheten, hadde Loren kommet frem til forståelsen at medfølelse og støttende miljøer er mer nyttig enn diagnostisering, «antipsykotiske» medisiner, ECT og psykiatriske sykehus. 

KVALITETER OG RESULTATER

Soteria-husene ble bemannet av ikke-profesjonelle. De hadde alle den kjernekvalitet  at de rolig klarte å «være med» i ekstreme følelsesmessige tilstander. Dette ga lignende resultat som vanlig behandling hva gjelder symptomlindring, selv om de fleste Soteria-beboere ikke tok psykiatriske legemidler. Videre presterte Soteria-gruppen bedre enn den innlagte, medisinerte kontrollgruppen på livskvalitetstiltak, som å komme tilbake til jobb.

SORTIA’S SKJEBNE
På grunn av manglende finansiering ble California-prosjektet nedlagt. Det fulgte noen få, isolerte identiske modeller i Nederland, Sverige, Tyskland, Japan, Frankrike, Ungarn og USA. Det lengste varige prosjektet er i Bern, Sveits, under veiledning av psykiater Dr. Luc Ciompi.

NYTT LIV I ISRAEL
Jeg var glad for å bli invitert sammen med familien min til åpningen av det første av tre «Soteria-Israel»- hus i Jerusalem i 2016. Den varme, avslappede atmosfæren i huset var slik at det tok litt tid før jeg kunne si hvem som var beboere og hvem som var ansatte. Som ikke-troende hadde jeg blandede følelser rundt tilstedeværelsen av en rabbiner før det ble forklart for meg at vedkommende ikke var en rabbiner. Det var en beboer som noen ganger likte å være rabbiner, noe som ikke så ut til å plage noen.

De tre husene; ett for men , ett for kvinner og ett blandet kjønn, er «barnet»  til den bemerkelsesverdige israelske psykiateren Dr. Pesach Lichtenberg. Det er støttet av det like bemerkelsesverdige teamet av omsorgsfulle mennesker han hadde samlet for oppgaven. De er en blanding av profesjonelle ansatte og «ledsagere».

DE VEILEDENDE PRINSIPPER

I Psychosis-artikkelen oppsummerer Dr. Lichtenberg de veiledende prinsippene:

-Omsorg gis i et hjem ikke en institusjon;

-Grupper er små, åtte eller færre;

-Kommunikasjonen er åpen;

-Aktivitetene er klientsentrerte;

-Behandling er konsensus;

-Medisinering er nedtonet;

-Personalet lærer å «være med» beboeren empatisk og ikke-dømmende; og

-Gruppen er det sentrale terapeutiske instrumentet.

BEHANDLINGSRESULTAT
Artikkelen presenterer data fra de første 486 beboerne. Det er en ærlig vurdering av suksessene og feilene. Utfordringene og kompromissene er uunngåelig involvert i et slikt innovativt prosjekt. Over tid har imidlertid antallet innbyggere som trenger sykehusinnleggelse (primært på grunn av suicidalitet eller vold) redusert jevnt fra 37 % i 2016 til 8 % i 2020. Sagt på en annen måte unngikk mellom 63 % og 92 % av personer som ellers ville vært innlagt på sykehus å bli innlagt. Videre returnerte bare 19% til sitt Soteria-hus etter første opphold, en rate som er langt lavere enn gjeninnleggelsesraten til mange psykiatriske sykehus.

EN SUKSESS
En klar indikasjon på suksess har vært den offisielle anerkjennelsen av modellen av Israels helsedepartement. Dette førte nylige til etableringen av 10 flere hjem «som gir et lokalsamfunnsbasert alternativ til akutt psykiatrisk sykehusinnleggelse». 

ÉN BLANT FLERE ALTERNATIVER
Soteria-modellen er på ingen måte det eneste alternativet til den tradisjonelle «medisinske modellen» med diagnostisering, medisinering og eventuelt syhusinnleggelse.

To andre tilnærminger som har vokst internasjonalt de siste to tiårene er  Seikkulas «Åpne samtaler» og «Hearing Voices»-nettverket. «Åpne samtaler» handler om å samle det sosiale nettverket til en person for å søke felles løsninger. «Hearing Voices» er likemannsstøttegrupper som verken sykeliggjør eller stigmatiserer. 

OPPFORDRING FRA WHO OG FN
Alle effektive alternativer er svært velkomne. Selv om noen mennesker synes deres antipsykotiske medisiner er svært nyttige, i det minste på kort sikt, kaster mange pillene på grunn av deres bivirkninger. Årsaken kan være ekstrem døsighet, diabetes, fedme, seksuell dysfunksjon , redusert hjernekapasitet og forkortet levetid. De tre alternativene nevnt i denne artikkelen er absolutt i tråd med nylige oppfordringer fra Verdens helseorganisasjon og FN. De vil at vi skal gå bort fra den tradisjonelle og stort sett ineffektive medisinske modellen. De mener vi må anvende evidensbaserte, humane tilnærminger som adresserer de sosiale årsakene til mennesker nød som fattigdom, barnemishandling, diskriminering, vold, krigstraumer, etc.


Etter å ha jobbet i flere psykiatriske døgnavdelinger gjennom årene, først som sykepleier og senere som klinisk psykolog, har jeg ofte stilt spørsmål: Hvorfor vil vi fortsatt ha samlet 50 eller 100 pasienter (det pleide å være flere hundre) av de mest plagete? Hvorfor plage folk i et samfunn, plassere dem alle i samme bygning, og så lurer på hvorfor de ikke blir bedre?

ET ALTERNATIV TIL VÅRE PSYKIATRISKE SYKEHUS

Artikkelen til Lichtenberg og hans kolleger konkluderer: «Vårt arbeid slutter seg til en liten, men voksende samling av bevis for at det er mulig med implementering av en Soteria-modell som et alternativ til psykiatrisk sykehusinnleggelse».

Sammen bygger disse arbeidene et sterkt argument for å utvikle fasiliteter av typen Soteria. Her kan de som trenger psykiatrisk behandling døgnet rundt få behandling. De blir ikke møtt med et snevert biomedisinsk paradigme som ser på følelsesmessig lidelse som en hjernesykdom, men med et rik mellommenneskelig støttesystem og terapeutisk fellesskap. Her prioriteres åpen kommunikasjon, respekt for individet, et bredt fokus på de menneskelige kildene til lidelse og forventning om bedring. 

Jo flere som birdar, jo raskere får vi til endringer, støtt Hvite Ørns endringsarbeid.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683