Dialogkonferansen 13. november – Bedring uten medisiner?

Dialogkonferansen - Bedring uten medisiner

Etter mange møter med planlegging og organisering fikk vi samlet 109 deltakere til dialogkonferanse i lokalene til Helse Sør Øst på Hamar.

Konferansen har vært et samarbeid mellom Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Arrangementet er støttet med tilskudd i fra Helsedirektoratet. Se programmet på www.dialogkonferanse.no

Anne Aasen åpnet konferansen som stedfortreder for fagsjef Geir Bøhler, hun ramset opp alle avdelingene hvor det er reserverte plasser for medikamentfri behandling. Se oversikt nederst.

Fra Fellesaksjonen (FA) snakkes Bjørg Njaa og Jan-Magne Sørensen om pårørende- og brukerperspektivet og FA visjon. Det ble fremvist viktigheten av styrking av brukerperspektivet inn i fundamentet for kunnskapsbasert praksis.

Profesjonsorganisasjonene hadde fått som oppdrag å fortelle hva de kan bidra med inn i tilbudet med medisinfrie tilbud som er etablert. Alle kom med innlegg som antydet at dette vil vi bidra inn på en måte som gjør at tilbudene vil bli styrket. Dialogen gikk mye på at dette er en bestilling fra brukerorganisasjonene som vi må ta på alvor og samarbeide om.

Etter pausen fortalte representanter i fra de ulike avdelingene om hvordan det er gått så langt. Noen er godt i gang, mens andre har ikke fylt plassene med pasienter i fra målgruppen. Jeg vil spesielt referere Anders Skogen Wenneberg fra Nedre Romerike DPS (Moenga), Ahus universitetssykehus HF. Han sa at de hadde fått mye støtte i form av framsnakking og hadde siden starten til november behandlet 33 pasienter.

Det var også representanter fra de andre helseregionene i Norge og til slutt kom Ole Andreas Underland fra Hurdalsjøen recovery senter.

Det kom fram at det trengs mere opplysningsarbeid til. Både om tilbudene og målgruppen. Det er mange psykistere som verken forstår eller vet om tilbudene. Mange som ønsker plass får ikke tilbud tross at det står ledige plasser. Det er fult mulig å ta kontakt med de ulike avdelingene for dem som ønsker seg plass.

Den siste dialogen i plenium sluttet med optimisme. Dette skal vi få til sammen!

Håkon Rian Ueland fra Fellesaksjonen avsluttet konferansen, takket alle som har bidratt og ønske alle vel hjem.

Mer enn 60% av deltakerne leverte evalueringsskjema, tilbakemeldingene var meget positive. Vi satser på at dette skal bli en årlig konferanse.

Referent Jan-Magne Sørensen 12.12.2017

 

Hvor er tilbudene og kapasitet 2017 i Helse Sør Øst RHF?

Sykehuset Østfold HF 6 døgnplasser på DPS Halden – særlig rettet mot psykoselidelser eller bipolare lidelser

Lovisenberg Diakonale sykehus 2 senger på seksjon døgn DPS- psykoselidelser og bipolare lidelser.

Sykehuset Vestfold HF – 8 døgnplasser på DPS-nivå. 4 plasser på Søndre Vestfold DPS (2 allmenn døgn pluss 2 psykose døgn) og tilsvarende 4 plasser ved Nordre Vestfold DPS. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser får prioritet

Oslo universitetssykehus HF- 4 egne senger på en ny 10- sengers døgnpost ved Søndre Oslo DPS. Psykoser, stemningslidelser og andre alvorlige lidelser. (jan 2018)

Akershus universitetssykehus HF Nedre Moenga døgn (DPS) med 7 prioriterte døgnplasser. Psykose, bipolar lidelse, personlighetsproblematikk, angst, depresjon.

Vestre Viken HF. A) Bærum DPS -Tilbud med 4 senger DPS døgn for nedtrapping og medisinfri behandling med begrensede muligheter for skjerming. Depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, psykoser (ikke akutt), alvorlige bipolare lidelser. B) Kongsberg DPS – 1 plass – psykoselidelser der pasienter har fått medisiner uten symptomlette. C) Psykiatrisk avd Lier -1 plass på sykehusnivå prioritert for medisinfri behandling med utvidede muligheter for skjerming ved behov. Tilbyr hjelp til nedtrapping/seponering. Kan være innlagt på tvang.

Diakonhjemmet Sykehus AS. – Vinderen -1 øremerket plass ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet . Personer med alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig psykoselidelser. Tilbyr også nedtrapping, men dette bør starte i poliklinikk.

Sykehuset Innlandet HF- to TIPS -enheter (en i Oppland og en i Hedmark) skal inkludere et medikamentfritt alternativ. TIPS er utrednings- og behandlingstilbud for pasienter med førstegangspsykose eller mistanke om dette.

Sykehuset Telemark HF- 4 døgnplasser på DPS- nivå med hovedfokus på psykoseforløp, to døgnplasser på DPS Porsgrunn og to på DPS Seljord.

Sørlandet sykehus HF- 2 døgnplasser ved PSA for pasienter som er i tidlig fase av sykdomsforløp(psykoseproblematikk).  I tillegg har man i 2017 planlagt behandlingstilbud for reduksjon av bruk av benzodiazepiner og sovemedisiner med implementering -4 døgnplasser ved DPS Lister.

Ønsker du å holde deg oppdatert om hva som skjer i utviklingen av medisinfrie tilbud kan du gå inn på siden www.medisinfrietilbud.no

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683