Styret i Hvite Ørn Oslo og Akershus 2018/ 2019: 

Leder Karin Bay

Nestleder Victoria Azucena Pizarro

Styremedlem Nora Graff Kleven

Vara Anders Sundbø

 

Årsmøtet gir landsstyret fullmakt til å oppnevne revisor og valgkomité.

 

 

Styret i Hvite Ørn Østfold 2018 / 2019: 

Leder Heidi Kandola

Nestleder Anders Wingren

Styremedlem Zvonimir Bosnjak

 

Landsstyret Hvite Ørn Norge henstilles ordne valgkomite 2019.