Styret i Hvite Ørn Norge for 2018 / 2019:

Leder Jan Magne Sørensen (Gjenvalgt for 2 år)

Nestleder Jon August Einisson (Gjenvalgt for 2 år)

Kasserer Anders Wingren (Gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem Karin Bay (sittende til årsmøtet 2019)

Styremedlem Heidi Kandola (sittende til årsmøtet 2019)

Styremedlem Øystein Søraa (sittende til årsmøtet 2019)

 

Varamedlemmer:
1. vara Tore Wie Bøe (Gjenvalgt for 2 år)

2. vara Lise Mette Vingereid (Gjenvalgt for 2 år)

3. vara Linda Garvik (sittende til årsmøtet 2019)

 

Valgkomite:
Terje Erlend Reite (Gjenvalgt for 2 år)