FRA HVITE ØRN TIL HELSEMINISTEREN

Hva er viktig for å forebygge psykiske helseproblemer? Vi kan ikke pøse mere penger inn i et system som skaper behandlingsavhengighet. Vi må få en opptrappingsplan på innhold, bestemt av […]

Invitasjon til turansvarsgruppe

Hvite Ørn vil fortsette å arrangere turer for medlemmene og andre interesserte i 2022. Et ordtak sier at det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær og vi tenker at […]

Hvilke fakta skal legges til grunn?

Jón Ágúst Einisson og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, hadde et debattinnlegg i Dagens Medisin 15.10.2021 VI VISER til kronikk i Dagens Medisin, der Rolf Birketvedt mener at han kjenner forankringen til både […]

Ber om gjennomgang av ulovlig tvangsmedisinering

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester er et samarbeid mellom Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome – WSO, Hvite Ørn som står […]