Brukermedvirkning

Brukermedvirkning innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk

Brukermedvirkning er lovpålagt og skal være ettersporbart i forhold til hvordan brukerens rettigheter og tjenesteutøvers plikter er ivaretatt. Brukermedvirkning handler om at tjenesteutøvers plikter er ivaretatt. Brukermedvirkning handler om at tjenesteapparatet benytter brukerens erfaringskunnskap for å kunne yte best mulig hjelp. Kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og samspillet mellom bruker og tjenesteutøver. Brukermedvirkning betyr ikke at behandler fratas sitt faglige ansvar. Målet er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet.

På individnivå betyr brukermedvirkning at den som benytter seg av tjenestetilbudet får innflytelse i forhold til tilbudet. Vedkommende medvirker i valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte være tilgjengelig. Brukerens interesse kan også ivaretas av en representant for vedkommende. Brukeren skal tilbys medvirkning både i planlegging og gjennomføring av tiltakene. Det handler også om at brukeren tar konkret ansvar for sine deler av arbeidet mot et bedre liv. Brukeren må da samtidig oppleve at egne bidrag betyr noe, og at de har reell innflytelse på hvordan tilbudet blir utformet.

På systemnivå vil brukermedvirkning innebære at brukerne inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende i planleggings- og beslutningsprosesser, fra start til mål. Brukere og representanter for brukerorganisasjoner eller brukergrupper velges inn i ulike utvalg og råd. Representantene skal bidra med sin kunnskap til fagfolk, administrasjon og politikere, i planlegging, utforming og drift av et bedre tjenestetilbud. Medvirkning på systemnivå gjelder både innen behandlende og forebyggende områder, og på flere nivåer i organisasjonen.

Det overordnede målet for brukermedvirkning er at brukere og pårørende har reell innflytelse på utformingen av tjenestene både på individuelt nivå og på systemnivå. Et annet mål er at brukernes erfaringer med og forståelse av psykiske lidelser er en del av den faglige forståelsen av psykiske lidelser og gjenspeiles i anbefalinger av tiltak/ behandlingsveiledere.

Kilde: ,Rapport IS-1315, Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet fra Sosial- og helsedirektoratet, april 2006.


Hvite Ørns deltakelse

[cs_image column_size=»1/1″ image_style=»frame-plane» cs_image_url=»https://www.hviteorn.no/wp-content/uploads/2017/03/20170131_164847-1024×576.jpeg» cs_image_url282613=»Browse»][/cs_image]

Hvite Ørn har flere brukerrepresentanter i ulike brukerråd, arbeidsgrupper og har møtt flere helseministere i siden starten i 2008. Vi har representanter flere steder i landet. Hvite Ørn har gjennom Fellesaksjonen hatt en viktig rolle og stått på kravene om etablert medikamentfrie tilbud i alle helseregionene i landet. Leder i Hvite Ørn Jan-Magne Sørensen sammen med helseminister Bent Høie deltok på den offisielle åpningen i Tromsø 31. januar 2017.

Liker du bidraget Hvite Ørn gjør i det psykiske helsefeltet? Da kan du styrke dette arbeidet ved å bli medlem her.

Bestill brukerrepresentant fra Hvite Ørn.
Kontakt Jan-Magne Sørensen
Telefon: 481 84 801
E-post: leder@hviteorn.no

Del på sosiale medier

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683