De sa jeg aldri ville bli frisk

Ellinor intervju

Ellinor Halle (63 og styremedlem i Hvite ørn) nærmet seg 40 år og var en hardtarbeidende kvinne i næringslivet med nære familieforhold og venner. Utenfra må livet ha sett vellykket ut. I […]

Et alternativ til psykiatriske sykehus

av John Read Ph.D. oversatt fra Psychology today av Anthonie Opsahl Schnell En nylig publisert artikkel forteller om et ikke-sykdomsfokusert behandlingsenter i Israel. DEN MEDISINSKE MODELLEN Den tradisjonelle «medisinske modeller» […]

FRA HVITE ØRN TIL HELSEMINISTEREN

Hva er viktig for å forebygge psykiske helseproblemer? Vi kan ikke pøse mere penger inn i et system som skaper behandlingsavhengighet. Vi må få en opptrappingsplan på innhold, bestemt av […]