Årsmøtedokumenter for HØOA 2018

Her blir årsmøtedokumentene for i Hvite Ørn Oslo og Akershus 2018 lagt ut etterhvert som de er ferdige.

Innkalling til årsmøte
Protokoll for årsmøte
Årsmeldingen for 2017
Årsregnskapet for 2017
Valg av styremedlemmer for 2018
Handlingsplan for 2018
Budsjett for 2018
Eventulet saker i fra medlemmene

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683