Hvite Ørn støtter i representantforslag på Stortinget om musikkterapi

Musikkterapi

Til Helse- og omsorgskomiteen

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial. Vi har siden stiftelsen i 2008 hatt fokus på alternativer til legemidler i psykisk helsevern.

Noen i vår organisasjon har god erfaring med musikkterapi og vi ønsker derfor at flere skal få mulighet til å velge dette som en av flere medikamentfrie behandlingsformer. Dette også for personer som sliter med tyngre problemer og psykose. Derfor støtter vi at det gis mer ressurser til musikkterapi som foreslått av Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe i representantforslag 97 S (2016–2017).

På grunnlag av flere av våre medlemmers erfaring med musikkterapi gir vi dette forslaget en sterk anbefaling.

 

Beste hilsen
Jan-Magne Sørensen

Leder i Hvite Ørn Norge

Fakta om musikkterapi

Musikkterapi er en ressurs- og samfunnsorientert praksis som støtter pasientens recovery-prosess. For en kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi og psykisk helse, se: Gamut – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013) anbefaler bruk av musikkterapi: «Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.» (s. 70) . Anbefalingen i denne retningslinja er gitt gradering A og kunnskapsgrunnlaget er vurdert til høyeste evidensnivå.

Samtidig vil en vesentlig grunn til å tilby musikkterapi være dens mulighet til å bidra til mer brukermedvirkning og ressursorientering i tjenestene.

Når Helsedirektoratet beskriver erfaringer og tips for legemiddelfri behandling i psykisk helsevern, er musikkterapi gitt en tydelig plass.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683