Søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Drømmer du om å realisere et helse- og rehabiliteringsprosjekt? Alle som har relevante prosjektideer, store eller små, oppfordres til å kontakte Hvite Ørn for å diskutere mulighetene for å søke om midler fra ExtraStiftelsen gjennom oss.

ExtraStiftelsen består av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. Det ble delt ut 238 millioner kroner i 2015 og hver fjerde søknad til ExtraStiftelsen fikk gjennomslag. Det kan søkes om prosjekter innen følgende virksomhetsområder: forskning, forebygging eller rehabilitering.

Det stilles ikke krav til medlemskap i Hvite Ørn for å kunne søke om prosjektmidler fra stiftelsen. Fagmiljøer og andre kan søke gjennom Hvite Ørn.

 

Vil du søke om prosjektmidler gjennom Hvite Ørn er det viktig:

– at prosjektet har relevans for Hvite Ørns arbeidsområder
– at pasientenes erfaringskompetanse integreres i prosjektet
– at prosjektbeskrivelsen har høy kvalitet

Om du søker gjennom Hvite Ørn, bidrar vi gjerne med veiledning og råd i prosessen med å utarbeide en prosjektsøknad. Dette bør skje i god tid før den endelige søknadsfristen.

Les mer om fremgangsmåte for å søke prosjektmidler på ExstraStiftelsens egne sider.

Har dere spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med Jan-Magne på mobil: 481 84 801, E-post: post@hviteorn.no