• Tid 18:00 - 20:30
  • Start dato 5. October 2017
  • Sted OGT Lokalet Fremtiden , Pellygata 70

Hvite Ørn Østfold ønsker velkommen til temakveld 5. oktober 2017, kl 18:00

Tema: Hvordan kan psykisk helse forstås i et åndelig perspektiv?
Foredragsholder: Steinar Nordeng

Her vil vi ta utgangspunkt i sjelens udødelighet og hvordan det mentale og psykiske klima påvirker et menneske. Psykisk lidelse er en ikke-fysisk lidelse og kan vanskelig helbredes uten forståelse av en åndelig virkelighet. Ubenyttet åndelig kraft og kreativitet kan være årsak til svekket helse, psykisk og fysisk. Hva skjer når disharmoniske energier kommer i konflikt med sjelens kvaliteter?

Steinar Nordeng er sjaman og naturåndelig veileder. Avsluttet sin karriere som tekniker i luftforsvaret i 2001 etter at behovet for en dypere livsmening vokste frem. Har jobbet med sjamanisme og healing som naturlig helbredelsesvei i ca.11 år. Opparbeidet sin erfaring gjennom ulike sjamanlærere, sjamansirkler, seremonier, utesittinger i naturen og møter med mennesker i ulike livssituasjoner og kriser.Hans praksis er idag basert på naturmedisin og naturen som medisin.

Sted:  IOGT Lokalet Fremtiden , Pellygata 70, Sarpsborg.