• Tid 15:00 - 18:00
 • Start dato 27. August 2015

Til stede: David (Skype), Jan-Magne, Jón-Águst, symptoms Karin, Fredrik (HØOA) og Håkon (ref).

Ikke tilstede, gitt beskjed: Anders og Jeanett

 1. Jan-Magne ble valgt til møteleder.
 2. Referatet godkjent
 3. (Unntatt offentlighet)
 4. Økonomi: Vi har passert en million i tilskudd, og venter fremdeles på svar på noen tilskudd. Økonomien er solid.
 5. Pensjonsavtale: En utfordring er å finne en solid pensjonsforvalter. Jón Águst pekte også på at en organisasjon som ønsket å ivareta sine ansatte også ville tegne dødsrisiko- og uførepensjonsforsikring. J-M i samarbeid med Håkon tar kontakt med LPP, Mental Helse, Frivillighet Norge og Batteriet for å finne ut hvilke avtaler de har med sine ansatte og i hvilken bank, slik at en avtale kan inngås i neste måned.
 6. Andre alternativer til leie: langtid (ett år): 4.500,-. Korttid: 5.000,-. Privatleie CA-gate: 15.000,-, samme på Lysaker: mellom 6-10.000,-. Vedtak: vi inngår ny avtale med Regus for ett år. Kjøper også skriver/scanner.
 7. Aktivitetsplanen: Vi ønsker å ha et infomøte om mulige behandlingstilbud innen et medisinfritt tilbud, arrangeres på verdensdagen for psykiatri rundt 10. oktober.
 8. Prosjekt: likepersonskurs i samarbeid med andre org. (særlig de i Fellesaksjonen). Felles medlemsundersøkelse m/de andre org. Tiltredes.
 9. Hefte om psykose: styret vedtok at J-M er prosjektleder. Han setter opp et budsjett, involverer medlemmer som har psykoseerfaring og lager heftet. Hvis det er behov for hjelp fra Håkon, kan han evt. frikjøpes fra HØN.
 10. Håkon informerte om prosjektet til FHI, utdelingen av Tabuprisen, spurte om han kunne bli likeperson (vedtatt, så lenge som det ikke går utover organisasjonsdriften). PsychAid: medisinfrie tilbud. Holdninger til psykisk helse. Forslag: arrangere en «tung» konferanse med forskjellige vinklinger på medisinfrie tilbud. Mediaplanet: vi ønsker heller å bruke pengene på å være med på messer, annonse på f.eks. Altnett.no, medlemsaktiviteter.
 11. Neste møte blir 01.10.15 kl. 18.00.

Til sak 5: jeg har vært i kontakt med Storebrand, som sender tilbud på pensjonsavtale + forsikring. De hadde nye tall på hvilken prosentsats medlemsbaserte foreninger brukte: 6 %.

Vi har bestilt stand på Alternativmessa i Lillestrøm. J-M vurderer å ha tre forskjellige foredrag der, i tillegg til trommesirkel, og vi håper det vil gi mange nye medlemmer.

bald-eagle-heada