• Tid 08:30 - 17:00
  • Start dato 20. November 2018
  • Sted Thon Conference Universitetsgaten Universitetsgaten 26

Medisinfrie tilbud – erfaringer og utfordringer

Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk Psykiatrisk Forbund, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor brukere, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet.

Program og påmeldingskjema finnes på dialogkonferanse.no. Meld deg på nå! Begrenset antall plasser.

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet.
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

Du finner konferansen på Facebook her.