Event-detail
  • Tid 18:00 - 20:30
  • Start dato 8. March 2018
  • Sted Fremtiden (IOGTs lokale), Pellygata 70

Hvite Ørn Østfold inviterer alle interesserte til presentasjon av vårt nye hefte «Psykose fra erfarers ståsted». Vi hadde lansering på Litteraturhuset i Oslo 31.januar og ønsker med denne kvelden å få oppmerksomhet rundt dette i Østfold, gi dem som ikke kom til Oslo mulighet til å få vite mer om dette, mulighet for å komme med spørsmål og innspill til prosjektleder Jan-Magne Sørensen.

Heftet er laget av medlemmer i Hvite Ørn med egen psykoseerfaring for å redusere tvang i de psykiske helsetjenestene. Prosjektet har blitt utarbeidet med midler i fra Helsedirektoratet. Det er tatt utgangspunkt i enkeltintervjuer med syv personer og to gruppeintervjuer med personer som har opplevd psykose en eller flere ganger. Sykeliggjøring av sjeldne sinnstilstander er kanskje ikke riktig når vi ser at det finnes ulike forklaringsmodeller historisk, utfra ståsted, kultur og religion. Det som av fagfeltet regnes som hallusinasjoner ser andre på som spirituelle opplevelser eller utvidede sanseegenskaper. Det har vært viktig å ikke lage heftet for stort og tunglest, derfor vil det nok heller ikke kunne favne alt.

Ta gjerne med deg venner og kjente, kvelden er åpen for alle.

Siden vi ønsker å kjøpe inn riktig mengde pizza vil vi at du melder deg på til melddeg@hviteorn.no

Sted: IOGT Lokalet Fremtiden, Pellygata 70, Sarpsborg.

Tid: Torsdag 08.03.17 kl. 18.00 – 20.30
Pris: Gratis

Vi gleder oss til å se deg!
Vel møtt!

Hilsen Styret