• Tid 17:00 - 20:00
  • Start dato 16. March 2016

Kjære deg.

Du er invitert til medlemstreff. Ta gjerne med en venn eller to!

Tid: 16.03.16 kl. 17.00
Sted: Batteriet, drug som ligger i Fredensborgveien 24 A i Oslo. Klikk HER for kart.

Linda Mathisen skal dele sin historie.

Sommeren 2008 hadde jeg en erfaring som var storslått og skremmende og har vært avgjørende for livet mitt i etterkant. Jeg hadde en manisk psykose og fikk diagnosen bipolar lidelse. Innleggelsen på psykiatrisk avdeling var kort, men kampen for å finne fotfeste i forvirringen, skammen og depresjonen i etterkant, har vært lang. Jeg kan ikke si den er over, men jeg har kommet mye lenger enn jeg trodde jeg noen gang kunne da det var som mørkest.

Jeg har hatt liten tiltro til farmasi og konvensjonell psykiatri, så jeg har søkt i villniset av alternativ terapi. Jeg har vært heldig og funnet hjelp og en vei å gå. Den har ikke vært så strak og rett som jeg kunne drømt om, men den har ført meg framover med alle sine krokveier og dumper. Det er jeg utrolig takknemlig for.

På den veien har jeg funnet muntlig fortelling som uttrykksform og helende praksis. Nå har jeg laget en fortelling om livet mitt, med spørsmålet om en ytre, indre eller ingen Gud som en tråd i historien, og psykosen som et vendepunkt. Den selvbiografiske fortellingen flettes inn et eventyr fra brødrene Grimm. Eventyrenes forunderlige verden minner om det vi møter i drømmer, fantasier og galskap. Å leve meg inn i eventyrenes magiske virkelighet, har hjulpet meg til å akseptere og finne en mening i mine erfaringer. Jeg tror det også vil bidra til å understreke det allmennmenneskelige i min historie for tilhørerne.

Mitt ønske er å gå ut i verden med denne fortellingen. Jeg tror det finnes mennesker der ute som trenger å høre den. Flere ganger har jeg erfart at mennesker har opplevd det befriende og blitt takknemlige å høre meg fortelle om det, særlig de som har lignende opplevelser selv eller har opplevd bipolar lidelse og psykose blant venner eller familie. Det motiverer meg til å fortelle. Men det er jo sårbart og skummelt.

Vær snill og meld deg på til melddeg@hviteorn.no. Vi har opplevd at slike arrangement får mange gjester, og ønsker å vite ca. hvor mange stoler vi må sette ut, og hvor mye kaffe vi må lage.

Foredragsholder Jan-Magne Sørensen