• Tid 13:00 - 14:00
  • Start dato 17. April 2015

Her blir det sikkert mulighet til å stille kritiske spørsmål for dere som har det.

invitasjon

skarmyra