• Tid 18:00 - 21:00
  • Start dato 22. March 2018
  • Sted Litteraturhuset, Storgaten 11,

Kritikken mot dagens psykiatri er omfattende. Den omhandler hyppig bruk av svært dempende medikamenter, utstrakt bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til pasientenes egne ønsker og behov.

Seks brukerorganisasjoner inviterer pasienter, fagfolk, høgskolestudenter og interesserte til å vie denne kvelden som skal omhandle framtidens psykiatri. Vi skal søke etter de forandringer som kan skape et bedre behandlingsmiljø som fremmer mestring av eget liv og fremmer meningsfulle aktiviteter og livsinnhold for personlig utvikling. I den anledning har vi invitert to gode foredragsholdere, Arnhild Lauveng og Marianne Mjaaland, begge med omfattende erfaring innenfra psykiatrien.

Arnhild Lauveng, dr. philol, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, UiO. Hun er forsker/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler, og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene (I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.

Marianne Mjaaland er lege med nærmere 40 år klinisk erfaring innen forskjellige deler av medisinen, de siste 15 i psykiatri. Hun har doktorgrad i kirurgi, har arbeidet som journalist i Aftenposten, fagsjef i Helsetilsynet og leder i Hydro på Rjukan. Hun fikk menneskeverdprisen i 2009. Hun har utgitt tre romaner i tillegg til sakprosaboken «Tvang og Tvil. En innside-beretning fra norsk psykiatri.»

Det blir rom for diskusjon etter foredragene, presentasjon av arrangørene og boksalg.
Så blir det opp til oss å ta vare på kveldens budskap.
Innleder og møteleder er Heidi Kandola, Hvite Ørn Østfold.

Arrangører er brukerorganisasjonene Hvite Ørn Østfold, We Shall Overcome, Mental Helse Øst, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

Tid: torsdag 22. mars 2018, Klokken : 18:00 – 21:00
Sted: Litteraturhuset,  Storgaten 11, 1607 Fredrikstad

Se arrangementet på facebook

Pris: Gratis

Sal: Thygesen