• Tid 18:00 - 20:30
  • Start dato 1. November 2017
  • Sted Batteriet, Fredensborgveien 24 A i Oslo

Hvite Ørn Oslo og Akershus har gleden av å invitere til temakveld i Oslo 1.november 2017 kl 18:00 – 20:30.

Tema: Endringene i psykisk helsevernloven fra 1. september. Vil de kunne bidra til redusert tvangsbruk?

Foredragsholder: Aslak Syse

Aslak Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling i samfunnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i velferdsrett og helserett.

Les mer om Aslak Syse her.

Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24 A i Oslo
Pris: Gratis

Vi gleder oss til å se deg!
Vel møtt!

Hilsen Styret