• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 23. April 2019
  • Sted Hvite Ørns kontor, Astrids gate 34

Fylkeslaget Hvite Ørn Østfold har gleden av å invitere til årsmøte i 2018.

Agenda for møtet

  1. Konstituering (valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
  1. Innkalling til godkjennelse.
  1. Årsmelding 2018
  1. Regnskap 2018
  1. Valg av styret, revisor og valgkomite.
  1. Budsjett og planer for 2019
  1. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. Ingen innkommende saker.

 

Sakspapirer blir lagt ut her etter hvert som de er ferdige.

Til årsmøte kan medlememr sende inn forslag. Forslag skal være inne innen 14 dager før årsmøtet. Det kan fremsettes benkeforslag på årsmøtet i saker på sakslisten. Skal vedtektsendringer vedtas må forslag være sendt avdelingsstyret minst 14 dager før årsmøte. Det kreves to tredjedels flertall ved vedtektsendringer.

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst, så vi vet hvor mange vi blir, på forhånd takk. Meld til melddeg@hviteorn.no .

Tid: Torsdag 23. april, kl 18.00-20:00

Sted: Hvite Ørns Kontor, Astrids gate 34, Sarpsborg

Velkommen!

Hilsen styret i Hvite Ørn Østfold