• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 5. April 2018
  • Sted Fremtiden (IOGTs lokale), Pellygata 70

Fylkeslaget Hvite Ørn Østfold har gleden av å invitere til årsmøte i 2018.

Agenda for møtet

  1. Konstituering (valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
  1. Innkalling til godkjennelse.
  1. Årsmelding 2017
  1. Regnskap 2017
  1. Valg av styret, revisor og valgkomite.
  1. Budsjett og planer for 2018
  1. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. (sendefrist 22. mars)

 

Sakspapirer blir lagt ut her etter hvert som de er ferdige.

Til årsmøte kan medlememr sende inn forslag. Forslag skal være inne innen 14 dager før årsmøtet. Det kan fremsettes benkeforslag på årsmøtet i saker på sakslisten. Skal vedtektsendringer vedtas må forslag være sendt avdelingsstyret minst 14 dager før årsmøte. Det kreves to tredjedels flertall ved vedtektsendringer.

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst, så vi vet hvor mange vi blir, på forhånd takk. Meld til melddeg@hviteorn.no .

Tid: Torsdag 5. april, kl 18.00-20:00

Sted: IOGT Lokalet Fremtiden, Pellygata 70, Sarpsborg

Velkommen!

Hilsen styret i Hvite Ørn Østfold