• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 25. April 2018
  • Sted Batteriet, Fredensborgveien 24 A

Fylkeslaget Hvite Ørn Oslo og Akershus har gleden av å invitere til årsmøte i 2018.

Agenda for møtet

  1. Konstituering (valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
  1. Innkalling til godkjennelse.
  1. Årsmelding 2017
  1. Regnskap 2017
  1. Valg av styret, revisor og valgkomite.
  1. Budsjett og planer for 2018
  1. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. (sendefrist 12. april)

 

Sakspapirer blir lagt ut her etter hvert som de er ferdige.

Til årsmøte kan medlememr sende inn forslag. Forslag skal være inne innen 14 dager før årsmøtet. Det kan fremsettes benkeforslag på årsmøtet i saker på sakslisten. Skal vedtektsendringer vedtas må forslag være sendt avdelingsstyret minst 14 dager før årsmøte. Det kreves to tredjedels flertall ved vedtektsendringer.

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst, så vi vet hvor mange vi blir, på forhånd takk. Meld til melddeg@hviteorn.no .

Tid: Onsdag 25. april, kl 18.00-20:00

Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24 A

Velkommen!

Hilsen styret i Hvite Oslo og Akershus