• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 24. April 2019
  • Sted Frivillghet Norge, Øvre Slottsgate 2B

Fylkeslaget Hvite Ørn Oslo og Akershus har gleden av å invitere til årsmøte i 2019.

Agenda for møtet

  1. Konstituering (valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
  1. Innkalling til godkjennelse.
  1. Årsmelding 2018
  1. Regnskap 2018
  1. Valg av styret, revisor og valgkomite.
  1. Budsjett og planer for 2019
  1. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. Ingen saker meldt.

 

Sakspapirer blir lagt ut her etter hvert som de er ferdige.

Til årsmøte kan medlememr sende inn forslag. Forslag skal være inne innen 14 dager før årsmøtet. Det kan fremsettes benkeforslag på årsmøtet i saker på sakslisten. Skal vedtektsendringer vedtas må forslag være sendt avdelingsstyret minst 14 dager før årsmøte. Det kreves to tredjedels flertall ved vedtektsendringer.

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst, så vi vet hvor mange vi blir, på forhånd takk. Meld til melddeg@hviteorn.no .

Tid: Onsdag 24. april, kl 18.00-20:00

Sted: Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B

Velkommen!

Hilsen styret i Hvite Oslo og Akershus