• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 2. June 2017
  • Sted Lande Bosenter, Råkilveien 35

Vi ønsker alle medlemmer som er bosatt i Østfold velkommen til årsmøtet for 2017. 

Agenda
18.00 Registrering
1. Konstituering (velge møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
2. Innkalling til godkjennelse.
3. Årsmelding 2016.
4. Regnskap 2016
5. Valg av styret, revisorer og valgkomite.

Pause med smørbrød og drikke.

6. Budsjett for 2017
7. Planer for 2017.
8. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. (sendefrist 6.april)

20.00 Slutt

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst til slik at vi vet hvor mange smørbrød vi trenger. Meld til melddeg@hviteorn.no Smørbrødene er gratis!

 Saksdokumentene blir å finne i linken her når de er klare:

Velkommen!


Hilsen styret i Hvite Ørn Østfold