• Tid 18:00 - 20:00
  • Start dato 21. July 2017
  • Sted Batteriet, Fredensborgveien 24 A i Oslo

Vi ønsker alle medlemmer som er bosatt i Oslo og Akershus velkommen til årsmøtet for 2017. 

Agenda
18.00 Registrering
1. Konstituering (velge møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll).
2. Innkalling til godkjennelse.
3. Årsmelding 2016.
4. Regnskap 2016
5. Valg av styret, revisorer og valgkomite.

Pause med smørbrød og drikke.

6. Budsjett for 2017
7. Planer for 2017.
8. Eventuelt innkommende saker fra medlemmene. (sendefrist 5.april)

20.00 Slutt

Om du kommer på årsmøtet er det fint om du melder din ankomst til slik at vi vet hvor mange smørbrød vi trenger. Meld til melddeg@hviteorn.no Smørbrødene er gratis!

 Saksdokumentene blir å finne i linken her når de er klare:

Velkommen!


Hilsen styret i Hvite Ørn Oslo og Akershus