• Tid 12:00 - 17:00
  • Start dato 14. February 2015

Årsmøtet for 2015 arrangeres lørdag 14. februar kl. 12.00-17.00.

Det blir på Skarmyra aktivitetshus, som ligger i Skolegata 2, 1532 Moss.

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her så snart de er klare.

Hvis det blir nok påmeldte, så blir det organisasjonskurs på søndag 15. på samme sted.

Meld deg på ved å sende en e-post til melddeg@hviteorn.no.

Organisasjonskurs 14. og 15. februar 2015

Program første dag

12.00 – Demokratiske prosesser i praksis – første del av kurset er å delta i årsmøtet.

17.00 – slutt

Program andre dag

10.10 – Oppsummering og refleksjon fra første dag

11.00 – Hva er Hvite Ørn?

  • Formålet
  • Hvordan best presentere og representere organisasjonen.
  • Aksjonen for legemiddelfri behandlingsforløp i alle landets helseforetak.
  • Gode tips for medlemmer som ønsker å ta verv eller er i verv.
  • Fremme hvite ørns saker og verving av nye medlemmer
  • Refleksjon

15.00 slutt

Alle som fullfører kurset kan få dekket reiseutgifter til kursstedet. Gi beskjed om du trenger overnatting. Hvite Ørn serverer kaffe, te og lunsj begge dagene.

Meld deg på ved å sende en e-post til melddeg@hviteorn.no.

Velkommen!