blog-grid

Arrangementet begynner kl. 18.00, sales og varer til 20.30. Ingen inngangspenger. Arrangementet er åpent for ikke-medlemmer av Hvite Ørn. Det blir matservering, derfor er det viktig at du melder deg på. Mari-Ann Nordlien tar opp følgende tema: 1. Egen...

Les mer
blog-grid

Til stede: David (Skype), Jan-Magne, Jón-Águst, symptoms Karin, Fredrik (HØOA) og Håkon (ref). Ikke tilstede, gitt beskjed: Anders og Jeanett Jan-Magne ble valgt til møteleder. Referatet godkjent (Unntatt offentlighet) Økonomi: Vi har passert en mi...

Les mer
blog-grid

På Batteriet i Oslo onsdag 21.10.15 Arrangementet begynner kl. 17.30, og varer til 20.00. Ingen inngangspenger, og du må gjerne ta med venner som ikke er medlem av Hvite Ørn. Det blir enkel servering (kaffe/te). Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24 A...

Les mer
blog-grid

Årsmøtet for 2015 arrangeres lørdag 14. februar kl. 12.00-17.00. Det blir på Skarmyra aktivitetshus, som ligger i Skolegata 2, 1532 Moss. Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her så snart de er klare. Hvis det blir nok påmeldte, så blir det organis...

Les mer
blog-grid

Vi ønsker alle medlemmer som er bosatt i Østfold velkommen til årsmøtet for 2017.  Agenda 18.00 Registrering 1. Konstituering (velge møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll). 2. Innkalling til godkjennelse. 3. Årsmelding 2...

Les mer
blog-grid

Vi ønsker alle medlemmer som er bosatt i Oslo og Akershus velkommen til årsmøtet for 2017.  Agenda 18.00 Registrering 1. Konstituering (velge møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll). 2. Innkalling til godkjennelse. 3. Års...

Les mer
blog-grid

Hvite Ørn Østfold har gleden av å invitere til temakveld i Sarpsborg 21.september 2017 kl 18:00 – 20:30. Temaer Spalting av psyken ved traumer. Traumebiografi. Powerpoint presentasjon. Metoden for å reintegrere avspaltede deler.  Spørsmål/diskus...

Les mer
blog-grid

Hvite Ørn Østfold har gleden av å invitere til medlemstreff i Sarpsborg 7.september 2017 kl 18:00 – 20:30. Vi starter høstens første medlemstreff med pizza, mulighet for å bli kjent med andre medlemmer og litt informasjon om Hvite Ørn. Her får ...

Les mer
blog-grid

Hvite Ørn Oslo og Akershus har gleden av å invitere til medlemstreff i Oslo 13. september 2017 kl 18:00 – 20:30. Vi starter høstens medlemstreff med pizza, mulighet for å bli kjent med andre medlemmer og litt informasjon om Hvite Ørn. Her får du ...

Les mer

Siste nytt

Arkiv

Kategorier