Jeg heter Øystein Søraa og er 37 år. Har samboer og en datter på 11 mnd. Jeg er akkurat ferdig med en Bachelorgrad i Vernepleier på Høgskolen i Bergen. Mine fritidsinteresser er trening, fotball, spille gitar og lager egen musikk.Som person er jeg engasjert, ærlig og reflektert. Slik andre ser meg er at jeg er åpen, tålmodig og omsorgsfull.

Mine egenskaper er:

  1. Jeg følger mine interesser 100%. «jeg er lidenskapelig»
  2. Jeg setter meg godt inn i problemstillinger og ser muligheter fremfor utfordringer. «Det er alltid et valg»
  3. Jeg er kreativ. «Mangel på det som ikke er her i dag, ser jeg muligheter til å skape til morgendagen»

Mine ressurser er:

  1. Stå på vilje.
  2. reflektert
  3. bevisst

Min motivasjon for å bidra i hvite ørn er fordi jeg selv har brukererfaring og jeg liker å jobbe sammen med og for mennesker i en vanskelig situasjon, for og ivareta deres interesser på en forsvarlig og etisk måte. Som person prøver jeg å forstå andre mennesker ut ifra deres perspektiv og jeg liker å komme i kontakt med andre mennesker på tvers av interesser/kultur og alder i ulike settinger, og liker å samarbeide med andre fagprofesjoner om ulike problemstillinger.

Å være aktivt hos hvite Ørn er en del av en stor drøm som jeg har, da får jeg bruke min brukererfaring, egenskaper, kompetanse og ressurser, for å pleie mine interesser innenfor fagfeltet psykiatri.

Min tiårs visjon for psykisk helse er å være med på å påvirke psykisk helse i en positiv retning for den det gjelder ved å ivareta brukermedvirkning, selvbestemmelse, godt kosthold, tilpasset trening og div andre aktivitetstilbud og behandlingstilbud. For at det skal være et alternativer sammen med eller uten bruken av medisin i et behandlingforløp for den det gjelder.

«Til slutt vil jeg si at jeg er bevisst om min egen tilfriskning og vil bidra med mine egne erfaringer og kompetanse, slik at jeg kan bidra til at andre kan forstå deres vei til tilfrisknin»

 

Beste hilsner
Øystein Søraa

Sist oppdatert 08.07.2017